Õhksoojuspumba projekt

Õhksoojuspumba paigaldamine

Õhksoojuspumba, nii õhk-õhk kui ka õhk-vesi ja loomulikult ka maakütte, maasoojuspumpade paigaldamine nõuab projekti ning kohalikult omavalitsuselt nõusoleku saamist ehitusteatise esitamisega. Samuti tuleb arvestada ka mistahes teiste küttelahenduste muudatuste tegemine nõuab projekti.

Õhksoojuspumba ostmine ja paigaldus teostatakse edasimüüja poolt üldjuhul kiiresti ja kliendile mugavalt. Paljudel juhtudel ei oska klient ise tähelepanu pöörata ning ka müüjad ei viita asjaolule, et õhksoojuspumba paigaldamine tähendab elamu ümberehitamist ning ehitusseadustiku järgi on vajalik koostada projekt ning esitada kohalikule omavalitsusele läbi ehitusregistri ehitusteatis. Täna on meie kliendid tihti tihti olukorras, kus õhksoojuspump või maasoojuspump ostetakse ning paigaldatakse ära ning dokumentatsioonile tähelepanu ei pöörata. Oleme korduvalt olnud olukordades, kus inimesed pöörduvad meie juurde, kuna on eneselegi ootumatult saanud ettekirjutuse või lausa trahvinõude ebaseaduslikult paigaldatud õhksoojuspumba eest ning palutakse kiiremas korras dokumentatsioon korda ajada.

Teostame õhksoojuspumba nii õhk-õhk, õhk-vesi kui ka maakütte paigaldamise jaoks vajalikke projekte. Korrektne on teostada õhksoojuspumba projekt ja esitada ehitusteatis enne õhksoojuspumba ostmist ja paigaldamist, et veenduda omavalitsuse nõusolekus. Paraku on nii, et enamus meie klientidest jõuavad meieni alles siis kui õhksoojuspump juba on paigaldatud. Mis tahes olukorda Te sattunud olete, Me aitame ning teeme kõik korda.

Küsige hinnapakkumist õhksoojuspumba või maasoojuspumba paigaldamise projekti koostamisele ja ehitusteatise esitamisele! 

 

 

 

Konstruktiivne projekteerimine ja konstruktiivne projekt on üks osa projekteerimistööde etappidest:

1. ESKIISPROJEKT

 • Eskiisprojekti tulemiks on hoone arhitektuurne idee ja ruumiplaneeringuline lahendus
 • Tegemist ei ole kohustusliku etapiga

2. EELPROJEKT

 • Eelprojekt on vajalik ehitusloa taotlemiseks ja minimaalne ehitustegevuse alustamiseks
 • Eelprojekt lahendab hoonete, teede, kommunikatsioonide paiknemise kinnistul
 • Eelprojekt koosneb: arhitektuursed joonised(korruse plaan, vaated, lõige) asendiplaan ja seletuskiri
 • Eelprojekti alusel arvutatakse energiatõhusus ning väljastatakse projektile energiamärgis

3. PÕHIPROJEKT

 • Joonistatakse välja olulisemad detailid
 • Täpsustatakse konstruktsiioni tüüpe
 • Määratakse ehitustoodete lahendused ja omadused

4. TÖÖPROJEKT

 • Täpsustatakse põhiprojekti lahendusi, et selle järgi oleks võimalik terviklikult valmis ehitada
 • Määratakse ära konkreetsed ehitustooted, mida ehitusel kasutada

Muud teenused:

Küsi meilt hinnapäringut

Hinnapäringu vorm