Eramute projekteerimine

Eramute projekteerimine

Eramute projekteerimine

Oleme spetsialiseerunud eramute projekteerimise terviklahenduse pakkumisele. Alustame oma tööd projekteerimistingimuste taotlemisega ning lõpetame kui eramul on kasutusluba käes! Eramute projekteerimine nõuab rohkelt aega ja tööd. Oma kodu planeerimisel on inimesel üldjuhul kaks olulist märksõna: ehitusluba ja kasutusluba. Aeg ja tegevused, mis jäävad nende kahe olulise verstaposti vahele ning ette on mõistlik usaldada oma ala spetsialistide kätte. Mõte eramu ehitusest kuni ehitusloani nõuab rohkelt töötunde ja ratsionaalset mõtlemist erinevate spetsialistide poolt: geodeesia, ehitusgeoloogia ja loomulikult meie enda projekteerijad. Oleme täheldanud, et aina enam inimesi on valmis just terviklahendust kuna tegelikkuses võidedakse lisaks ajale ka rahas.

Eramu projekti koostamisel lähtume elanike vajadustest, luues leibkonna elustiilile vastava ökonoomse ruumi, mis arvestab ümbritsevat looduskeskkonda ja naaberhoonete mõju, ilmakaari ja päikese liikumist, et koostada ökonoomsete tehnosüstemidega, energiat säästev ja stiilse disainiga eramu. Arhitektuurse lahenduse leidmisel arvestame  sisekujunduse-, valgustuse- ja muude tehnosüsteemide optimaalsete vajadustega.

Eramute projekteerimine jaguneb kolme erappi: 1. Eelprojekt 2. Põhiprojekt 3. Tööprojekt

Eelprojekti maht on piisav ehitusloa saamiseks ning enamik meie klientidest piirduvadki vaid sellega. Enne eelprojekti võime koostada ka eskiisprojekti, et klient saaks paremini kujutuse oma tulevasest eramust ning annab võimaluse soovi korral veel muudatusi teha.

 

 

Eramute projekteerimine

 1. Konsultatsioon

  - Konsultatsioon on meie juures tasuta ja selle käigus kaardistame Teie ootused ja koostame Teile hinnapakkumine

 2. Ehitusuuringute teostamine

  - Projekteerimine algab uuringutest, et sobitada uus objekt olemasolevasse keskkonda

 3. Projekteerimistingimuste taotlemine

  - Taotleme kohalikust omavalitusest projekteerimistingimused, et saada teada, mis tüüpi hoonet on Teie piirkonda lubatud ehitada
  - Koostame 1:500 mõõtkavas geodeetilise alusplaani
  - Taotleme tehnilised tingimused, mis on vajalikud tehnovõrkude ühendamiseks

 4. Eskiisprojekti koostamine

  - Kasutame BIM projekteerimist ja koostöös Tellijaga töötame välja tulevase hoone väljanägemise
  - Esitleme seda 3D joonistena, millega tulevad alati kaasa ka 2D vaated, lõige ja korruste plaanid

 5. Eelprojekti koostamine

  - Arhitektuursete jooniste vormistamine, aseniplaani ja seletuskirja koostamine
  - Vajadusel eriosa projektide koostamine

 6. Ehitusloa taotlemine

  - Kooskõlastame projekti ametkondadega
  - Taotleme kohalikust omavalitsusest ehitusloa läbi ehitusregistri

 7. Kasutusloa taotlemine

  - Peale ehitustööde lõppu on vajalik taodelda kasutusluba ning aitame soovi korral Teid ka selles

 

 

Seotud teenused:

Küsi meilt hinnapäringut

Hinnapäringu vorm