Teenused

Erinevate ehitusprojekti osade projekteerimine, ehitus-ja planeerimisalased konsultatsioonid ning erinevate hoonete kasutuslubade taotlemine

Tegeleme kõikide ehitusprojekti osadega (asendiplaanid, hoone konstruktsioonid, tehnosüsteemid, elektripaigaldised, tule- ja gaasiohtus, energiatõhusus ning arhitektuur). Oma tegevuses lähtume õigusaktidest, kehtivatest standaritest, tehnilistest nõuetest ja normidest ning kliendi soovidest.
Meie meeskond koosneb paljudest erivaldkondade spetsialistidest ning me suudame Teile pakkuda ehitusprojekti täislahendusena (alates hoone eskiisprojektist kuni kasutusloa taotlemiseni välja.)

Küsi meilt hinnapäringut

Hinnapäringu vorm