Geodeesia

Geodeesia

Geodeesia

Meie kaudu on võimalik tellida ka mõõdistustöid. Tööde teostamiseks kasutame Geodeesia24 OÜ  laiapõhjalist teenusevalikut. Geodeesia tegevusaladeks on: maamõõtmine (topo-geodeetiline mõõdistus, teostusmõõdistus, ehitusgeodeesia) hoonete inventariseerimine ja mõõdistusprojektid Teostatavate tööde käigus või peale nende valmimist on tellijal võimalik teha mitmesuguseid toiminguid.

 

Geoalus

Topogeodeetiliste tööde eesmärgiks on saada alusplaan, mis on vajalik maa-ala edasiseks planeerimiseks. Näiteks detailplenaaringute koostamiseks, ehitusprojektide koostamiseks jne. Meie poolt koostatud geodeetilised alusplaanid on kindlasti mõõdistatud, kokkulepitud trasside andmed on kontrollitud. Samuti saame alusplaani koostamise käigus uurida kaevude tehnilised andmed, täpsustada looduses kaablite asukohtasid ning kanda see info kõik vormistatud alusplaanile. Koostame maapinna 3D mudeleid (DTM), et edasine vertikaalplaneerimine oleks lihtsam ja välistaks vigade tekkimist. Geodeetilise alusplaani valmimisele aitab kaasa mitmed profesionaalsed geodeedid, kes omavad “Geodeet” kutsetunnistust ning omavad pikaajalist praktilist kogemust.

Inventariseerimine

Hoone inventariseerimise käigus mõõdistatakse vastavalt kliendi vajadusel kas hoone siseruumid või kogu hoone tervikuna. Mõõdistustöö tulemusena valmib plaan, kus on kujutatud ruumid koos mõõtmete ja pindaladega. Lisaks plaanile koostatakse hoone ruumide eksplikatsioon ja vajadusel hoone läbilõige ning vaated. Valmis töö antakse üle paberkandjal ja digitaalsel kujul. Põhilisteks hoonete inventariseerimiste tellijateks on avalikud asutused, ministeeriumid, kui ka eraisikud. Tänapäeval pole inventariseerimisjoonised lihtsalt plaanid, mille kaudu ruumide pindalasid arvutada vaid need on ka aluseks projekteerijatele uute ruumide projekteerimisel ning antud plaane saab kasutada ka tänapäevaste nn „tarkade majade“ süsteemide loomisel.

Inventariseerimise liigid:

 • Hoonete inventariseerimine
 • Kalmistute inventariseerimine
 • Liiklusmärkide inventariseerimine
 • Puude-põõsaste inventariseerimine
 • Muud inventariseerimised

Inventariseerimise vajadus

 • hoone registreerimisel Hooneregistris;
 • vanemate ehitiste renoveerimisel;
 • kontrollida hoone vastavust projektile;
 • kui soovite hoonet hallata vastavate haldusprogrammidega, mis nõuavad hoone plaane arvutis:
 • muude objektide haldamiseks.

Laserskaneerimine

Laserskaneerimine on 3D mõõdistamise tehnoloogia, mis võimaldab väga lühikese ajaga objektidest ja ümbritsevast keskkonnast koguda väga suurel hulgal täpset 3D infot. Laserskanner on seade, mis laserkiire tagasipeegelduse abil määrab mõõdetud punkti asukoha. Kiiremad seadmed teevad selliseid mõõtmisi kiirusega kuni miljon punkti sekundis. See võimaldab minutitega saada objektist või ümbritsevast keskkonnast kõrge resolutsiooniga ja täpne 3D punktipilv. Punktipilvest on võimalik koostada 3D mudeleid, jooniseid, lõikeid, kasutada seda erinevateks uuringuteks

Punktipilv

Punktipilv valmib laserskaneerimise teel, mis on asendamatu mõõdistusviis olukordades, mis on iseloomult keerulise ligipääsuga või rohke detailsusega: tehasehoonete mõõdistus, laevade mõõdistus, kõrghoonete mõõdistus, kitsaste kohtade mõõdistus, kultuuripärandite mõõdistus, tunnelite- ja kaevanduste mõõdistus jne.

Pöördu meie poole kui Teid huvitab

 • Geoalus
 • Ehitusjärgne kontrollmõõdistus
 • Inventariseerimine
 • Teostusjoonis
 • Laserskaneerimine
 • Punktipilv
 • 3D maapinnamudel

Seotud teenused:

Küsi meilt hinnapäringut

Hinnapäringu vorm