Muudatusprojekt

Muudatusprojekt

Muudatusprojekt on vajalik varem ehitusloa saanud ehitusprojektile, juhul kui ehitise ehitamise käigus on tekkinud vajadus ehitusprojektis ette nähtust teisiti ehitada. Muutunud võivad olla näiteks tehnilised näitajad, arhitektuursed vaated, hoone plaaniline lahendus, küttsesüsteem, katusekatte materjal või mõni muu oluline näitaja. Muudatusprojekt koostatakse eesmärgiga, et need muudatused oleks ohutud, püsivad ja seaduslikud.

Muudatusprojekt on oma oluemuselt ehitusprojektiga sarnane, aga muudatusprojektis on selgelt välja toodud muudatused, mis on ehitusloa saanud projektiga võrreldes teisiti lahendatud. Muudatuste kohta koostatakse muudatusi kirjeldav seletuskiri, arhitektuursed joonised ja asendiplaan. Vajadusel tuleb muudtusprojekt kooskõlastada ka kaasomanike, naabrite, Päästeameti ja teiste osapooltega, keda või mida projekt puudutab.

Muudatusprojekti koostamise aluseks võetakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrus nr 97 (vastu võetud 17.07.2015)  „Nõuded ehitusprojektile“

Projekteerimise etapid:

 1. Konsulatsioon

  - Konsultatsioon on meie juures tasuta ja selle käigus kaardistame Teie ootused ja koostame Teile hinnapakkumine

 2. Hinnapakkumise koostamine

  - Olles Teiega kohtunud ja ära kaardistanud Teie olukorra koostame hinnapakkumise muudatusprojekti koostamisele

 3. Hoone mõõdistuse või inventariseerimise teostamine

  - Saadame geodeesia mõõdistajad teostama vajalikke mõõdistusi, et kaardistada tegelik olukord objektil. Mõõdistusviisiks on enamjaolt laserskaneerimine, mille tulemusena valmib punktipilv

 4. Mõõdistusjooniste joonestus

  - Punktipilvest või inventariseerimise käigus kogutud andmetest digitaalsete autocad jooniste vormistamine

 5. Muudatusprojekti vormistamine

  - Projektjooniste ning tegelike jooniste alusel koostatakse muudatusprojekt, mis koosneb arhitektuursetest joonistest ning seletuskirjast

Seotud teenused:

Küsi meilt hinnapäringut

Hinnapäringu vorm