Piirdeaed, piirdeaia projekt

Piirdeaia projekt ja ehitusteatise esitamine

Kliendil oli mure eramu kasutusloaga, kuna piirdeaed oli ehitatud ilma projektita. Meie ülesanne oli olemasolevale piirdeaiale koostada projekt ning esitada ehitusteatis. Selleks teostasime esmalt topo-geodeetiline uurimustöö ehk geoaluse ning olemasoleva piirdeaia ülesmõõdistuse laserskaneerimise meetodil. Mõõdistusandmeid kasutades koostasime piirdeaia projekti ning esitasime ehitusteatise.

Küsi meilt hinnapäringut

Hinnapäringu vorm